کفش راحتی

تولیدی مستقیم کفش راحتی

امروز کفش راحتی در تولیدی های فراوانی تولید و به بازار عرضه می شوند این تولیدی ها یا از روش سنتی برای ساخت کفش استفاده می کنند یا از روش مدرن با تکنولوژی بالا استفاده می شود.

تولید کفش

بسیاری از افراد به فکر تولید کفش هستند و برای تولید کفش معمولا دو‌ روش مورد برسی قرار می گیرند یک روش صنعتی و دومی روشی سنتی است.

که اولین روش نیازمند تکنولوژی و یک فضای بزرگ مانند کارخانه و هزینه بالا دارد اما دومی به دلیل دستی عملکرد آن از تکنولوژی کم تری برخوردار است و به صورت یک کارگاه در می آید .

نواحی کلی یک کفش

یک کفش از نواحی رویه، زیره، و کفی کفش تشکیل شده است اصلی ترین قسمت های کفش لایه میانی آن است که ضربه وارد شده به پا را کنترل خواهد کرد البته ممکن است یک کفش قسمت هایی بیشتری نیز داشت باشد اما در گروه طراحی کفش قرار گرفت نه گروه اصلی آن

مراحل تولید کفش به شکل صنعتی

تولید یک کفش از چهار قسمت تشکیل شده است

  • برش اجزا
  • ماشین کاری ( دوخت )
  • شکل دهی اجزا
  • تکمیل اجزا

کفش راحتی

مراحل تولید کفش به شکل سنتی

این مراحل بیشتر نگاهی تجربی به روند انجام کار دارد و از چند قسمت تشکیل خواهد شد

  • تولید پس لایه ای
  • تولید قطعات زیرین
  • مونتاژ

تولید کفش های راحتی

کفش راحتی به دلیل طبی بودن آن کم تر به روش سنتی ساخته خواهند شد زیرا کفش های طبی با توجه به نکات پزشکی ساخته می شوند و توجه ‌‌دقت در طراحی ‌دوخت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اما به شکل سنتی  به کیفیت صنعتی آن نخواهد بود.

زیرا در روش سنتی بیشتر از طریق دستی انجام می شود پس امکان اندازه گیری نامناسب و اشتباه آن زیاد است اما در روش صنعتی به دلیل وجود تکنولوژی و دستگاه های پیشرفت این‌ نوع اشتباهات کم تر اتفاق خواهد افتاد.